ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุม 7201 อาคารพัชรกิติยาภา คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีการต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันศักดิ์ พวงอก คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  สำหรับ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 มีเนื้อหาประกอบด้วย การรับชมวีดีทัศน์แนะนำคณะ, การสันทนาการต้อนรับนักศึกษาใหม่, การแสดงเชียร์หลีดเดอร์ประกอบเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย, และการชี้แจงแนะนำกฏระเบียบกติกาการแต่งกายของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันศักดิ์ พวงอก คณบดี พร้อมรองคณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 การแนะนำผู้บริหารคณะต่างๆ และแนะนำส่วนงานบริการนักศึกษาในด้านต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน , สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ นักศึกษาใหม่ได้แยกพบปะอาจารย์และรุ่นพี่ในแต่ละสาขา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น