รับสมัครเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์โครงการฯ
    1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
    2. พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG
    3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. บัณฑิตจบใหม่ : เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและเอกชนและไม่ได้รับความช่วยเหลือจากการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

2. ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ : ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงและสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ ที่ว่างงานหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

3. มีคุณสมบัติเหมาสมตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด

อัตราค่าตอบแทน
    1. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี)    15,000     บาท/เดือน
    2. ประเภทประชาชน (ผู้สมัครจากบุคคลในตำบล)                        9,000     บาท/เดือน

ระยะเวลาการรับสมัคร
    รอบที่ 1  รับสมัคร   วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2565    ประกาศผล    วันที่ 26 มิถุนายน 2565
    รอบที่ 2  รับสมัคร   วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565    ประกาศผล    วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หลักฐานสำหรับการสมัคร ไฟล์นามสกุล JPEG, PNG,PDF
    1. สำเนาบัตรประชาชน
    2.TRANSCRIPT
    3. ใบสำเร็จการศึกษา

ขั้นตอน วิธีการสมัคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *