โครงการวันแม่แห่งชาติ “กินนมแม่ เห่กล่อมลูก”

โครงการวันแม่แห่งชาติ “กินนมแม่ เห่กล่อมลูก”เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ “กินนมแม่ เห่กล่อมลูก”เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ในนามของคณะกรรมการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในกิจกรรมจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปี 2565 รวมทั้งมีการแสดงดนตรีให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมอีกด้วย เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาติ คือเป็นที่รู้จักกันมายาวนานว่าเป็น “วันแม่แห่งชาติ” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของแม่อันประเสริฐยิ่ง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เล็งเห็นความสำคัญด้านประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามที่จะเทิดทูนพระคุณของแม่ ด้วยการจัดทำกิจกรรมการบอกเล่าถึงวิถีชีวิตการเลี้ยงดูลูก ภายใต้โครงการกินนมแม่ เห่กล่อมลูก ทั้งยังเป็นโครงการที่สามารถดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนที่ชัดเจน ส่งผลให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ดีงามระดับชาติต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น