งานพัฒนานักศึกษา

12087054_520578668091005_591947957027104904_o

ข่าวกิจกรรม งานพัฒนานักศึกษา

โครงการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำนักศึกษาอนุกรรมการสโมสรนักศึกษา

อบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย อาสาพัฒนาท้องถิ่น ปีที่ 1

โครงการก้าวแรกก้าวใหม่หัวใจขาว-ทอง น้องหล้าคำแพง ประจำปี 2558

ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและประดับเข็มนักศึกษาใหม่

โครงการทอสายใย สานสัมพันธ์พี่น้องชาวมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

* กิจกรรม คัดเลือก ดาว-เดือน-กาแล็กซี่ คณะฯ

พิธีไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2558

นักศึกษาใหม่เข้าพบอาจารย์ประจำสาขาวิชา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะฯ

สโมสรนักศึกษาคณะฯเข้าร่วม โครงการราชภัฏ อาสาร่วมรณรงค์สงเสริม สิทธิมนุษยชน

ค่าย MOU 3 มหาวิทยาลัย ร่วมแรงแข็งขัน สานสัมพันธ์อาสา ครั้งที่ 2

ร่วมแรงแข็งขันสานสัมพันธ์น้องพี่

ค่ายผู้นำนักศึกษาHUSO

* ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญปี4

 

About the Author