ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะกรรมการ

แผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะ57

 

กิจกรรมเด่น

12742709_10154025937280984_1816418262478501363_n 12744570_10154027387265984_1805277266611149320_n

 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรมปรางค์กู่ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะกษ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา คณบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จาก 9 สาขาวิชา ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 135 คน จัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรมปรางค์กู่ ครั้งที่ 2 เพื่อเข้าร่วมในงานหวัวบุญเบิกฟ้า มหัศจรรย์บุญเดือน 3 ร่วมกับชุมชนบ้านกู่ โดยได้นำนักศึกษาร่วมขบวนแห่ของเซ่นไหว้ ปราสาทปรางค์กู่ จากนั้นนักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมกับชุมชนและร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน นอกจากนั้นสาขาศิลปะและการออกแบบยังได้จัดนิทรรศการศิลปะที่เกิดจากการบริการวิชาการของสาขา เพื่อถ่ายทอดความงามทางด้านวัฒนธรรมชุมชนผ่านลายเส้นและสี และมีการจัดทำของที่ระลึก และแผ่นพับให้กับชุมชนอีกด้วย และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้มอบภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด สร้างความประทับให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

1915337_10154008918555984_2282003923867532399_n (1)

 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรมปรางค์กู่ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำโดยอาจารย์บุญเชน สุดคุ้ม อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาชุมชน อาจารย์อุมาพรืประชาชิต ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวกูยชุมชนบ้านกู่ ในงานประเพณี “หฺวัวบุญเบิกฟ้า ขึ้น ๓ ค่ำ มหัศจรรย์ เดือน ๓” ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ปราสาทปรางค์กู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดยสภาวัฒนธรรมตำบลกู่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ และชาวตำบลกู่ พร้อมภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการการศึกษาของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการออบู๊ทวัฒนธรรม และ มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่างๆในอำเภอหลากหลายชุด เช่น การฟ้อนรำ รำบายศรีสู่ขวัญ มีทำขวัญข้าวภาษากูย ฟ้อนรำแสดงถวาย มีหมอลำกูยลำตลอดวัน

934822_10153151197095984_6220417172835469254_n 1796419_4962947647471_2267438223673121064_n 10410419_10153151198765984_5442416294718239559_n 10433293_10153151198525984_2354151234085265994_n 10685457_10153151778275984_1988614857975518448_n 10930900_10153151197985984_9173664865990627250_n 10931102_10153151197595984_6234789493617440720_n 10934040_10153151197815984_6129442733972448335_n 10941145_10153151196990984_6822400306157832237_n

About the Author