บริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ

คำสั่งคณะกรรมการบริการวิชาการ

แผนบริการวิชาการ2557

สรุปโครงการบริการวิชาการ1

 

กิจกรรมเด่น

เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร่วมทำค่ายอาสาพัฒนาชุมชน และบริการวิชาการ ภายใต้ชื่อโครงการ “ร่วมแรงแข็งขันสานสัมพันธ์น้องพี่ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ขาดแคลน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัย คณะครูอาจารย์ และชุมชน โดยได้ร่วมทำกิจกรรมกรรมอาสามีดังนี้ 1. ก่อสร้างห้องครัวให้กับโรงเรียนบ้านตาโสม 2. บ่อเลี้ยงปลาดุก 3. ศุนย์การเรียนรู้ชุมชน 4. ปลูกต้นไม้ 5. วาดภาพตกแต่งหอประชุม 6.ทาสีป้ายและรั้วโรงเรียน 7. แปลงเกษตรโรงเรียน 8. ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดโรงเรียน 9. สอนหนังสือให้กับน้องๆนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการบริการวิชาการ เรื่องการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แก่ชุมชน โดยในงานนี้โรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นอย่างดี และนักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีความสุข สนุกสนาน สามัคคี และช่วยเหลือรักใคร่กันเป็นอย่างดี

11389994_476425572506315_2390840142143123100_n 10301120_1659257477638093_2955406239234143534_n 10177914_1659259070971267_8298240794952256859_n S__27279368

10341527_476439375838268_6344134114562054294_n 11377137_476439469171592_6440543403722327742_n 11391154_476425392506333_426544068275800427_n 11390205_1659220280975146_4427242804104694829_n S__27279365

http://huso.sskru.ac.th/main2014/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2/

About the Author