ศิษย์เก่า

ประกาศ สำหรับศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับศิษย์เก่า ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/457539251034674/

 

ข่าวดีจากศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอแสดงความยินดีกับคุณธนากร พรมลิ ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับรางวัลล่าสุด รางวัล “ครอบครัวต้นแบบ ศีลห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”

สารจากศิษย์เก่า (ข่าวจาก วารสาร สารสัมพันธ์ ขาว-ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) 12063992_10153784787450984_1566573172_n   ข้อมูลศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน / ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
1 นางสาวอาริสา สมนา โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม เลขที่ 170 หมู่ 8 หมู่บ้านหนองตะมะ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ33000 090 – 0379742
2 นางสาวสุปราณี สมคะเน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 089-4551639
3 นางสาวราตรี ทาตะนาม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เลขที่ 443 หมู่ 5 หมู่บ้านน้ำอ้อม ถ.ดำรงสถิต ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ33110 083 – 7476916
4 นางสาวอุมารินทร์พรรณาภพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เลขที่ 879 ถ.ปลัดมณฑล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ33000 088 – 0870480
5 นางสาวอรทัย เชาว์ชอบ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม เลขที่ 270 หมู่ 10 หมู่บ้านยางชุมน้อย ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ33190 089 – 5259658
6 นายพัฒนากร เขตนิมิต นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 084-1684839
7 นางสาวธํญลักษณ์ งัดโคกกรวด โรงเรียนแงงกวง เลขที่ 615 หมู่ 13 ถ.เทศบาล 2 ต.ระแงง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 085 – 0253795
8 นางสาววิชุดา บุญพอ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เลขที่ 443 หมู่ 5 หมู่บ้านน้ำอ้อม ถ.ดำรงสถิต ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 085 – 6369820
9 นางสาวนัญลักษณ์ คูรานา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เลขที่ 987/39 ถ.ขุขันธ์ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 089 – 4236423
10 นายชาตรี อุปมัย บริษัทเมืองโบราณจำกัด เลขที่ 206/2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 085-9102036
11 นายมนัส แสนคำ บริษัทเมืองโบราณจำกัด เลขที่ 206/2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 087-9712183
12 นางสาวชุติมา โพธิ์คำ บริษัทเมืองโบราณจำกัด เลขที่ 206/2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 086-2608269
13 นายทรงชัย พรมสารี โรงแรมพรหมพิมานเลขที่ 841/1 ถนนหลักเมือง ตำบลเมืองใต้อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 088-1147626
14 นางสาววรรณภา นาสินพร้อม โรงแรมพรหมพิมานเลขที่ 841/1 ถนนหลักเมือง ตำบลเมืองใต้อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 090-0394201
15 นางสาวสุดารัตน์ ถันทอง บริษัท ที เคเอสพรีซิซั่น จำกัด (T.K.S.PRECISION C0.,LTD.) เลขที่ 29 หมู่ 2 ถนน 345 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1110 089-2840583
16 นางสาวศรีสุดา สุทาวัน แขวงการทางศรีสะเกษ เลขที่ 91 ถนนศรีสะเกษ-กันทลักษ์ ตำบลโพธ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 098-2709337
17 นายทวีศักดิ์ สิงห์ทอง ห้างหุ่นส่วนจำกัด ศรีสะเกษออกแบบและก่อสร้าง(2539) เลขที่ 112/1 หมู่ 9 ซอยหน้าเรือนจำ    ถนนกสิกรรม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ33000 080-6512027
18 นางสาวพรสุดา พรหมทา โรงแรม Bella Villa Express Hotel เลขที่ 366/32 หมู่ 9 พัทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี20150 083-7225514
19 นางสาวมัชฌิมา ศรีคำ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง(เชียงราย) เลขที่ 404 หมู่ 10 ซอยสนามบิน ตำบลบ้านคู่-ริมกก 092-9099613
20 นางสาวปินัญญา ไชยนะรา สนามบินสุวรรณภูมิ ถนนสุวรรณภูมิสาย 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุดปราการ 10540 080-4662101
21 นายเอกยุทธ แพทย์มด โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ หมู่ 5 บ้านพอก ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
22 นายศักรินทร์ สุทารส โรงเรียนสตรีสิริเกศ เลขที่ 879 ถ.ปลัดมณฑล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ33000 082 – 3731700
23 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยปัญญา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม เลขที่ 270 หมู่ 10 หมู่บ้านยางชุมน้อย ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ33190 093 – 0677740
24 นายอดิศักดิ์ ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี เลขที่ 162 หมู่ 8 บ้านหนองนารี ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีเกษ 33270 081-3935913
25 นางสาวชนิดา บุญเพิ่ม สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ อาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 ซอยเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 085-4682955
26 นางสาวจิราพรรณ สมบัติวงษ์ ฝ่ายบุคคล Bangkok hotel lotus Sukhumvitหมู่บ้านสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 085-4905411
27 นายประยุทธ บุญมา หมู่ 7 หมู่บ้านหนองยาว ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 088-1318497
28 นางสาวปิยะดา โสราชบล โรงเรียนบ้านโนอาว เลขที่127 หมู่ 7 หมู่บ้านคลองทราย ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 080-4898997
29 นางจิราพร             แพงมาก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เลขที่117 หมู่ 10 หมู่บ้านหนองปลาดุก ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์จ.ศรีสะเกษ 33140 080-4631895
30 สิบเอกทิวา         คำแสน สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 084-9623481
31 นางสาวกัลยา     อสิพงษ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยทับทัน หมู่ 1 ถนนศรีสะเกษ-สุรินทร์ ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทันจ.ศรีสะเกษ 33210 080-7843767
32 นายเนตรณรงค์  อสิพงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม หมู่5 หมู่บ้านหาด ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 092-5052127
33 นางสาวนิตยา    เกษก้าน องค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง เลขที่117 หมู่ 20 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 086-0492900
34 นายกสิวัฒน์         เบื้องกลาง สำนักงานแรงงานจังหวัด ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 080-159-4004
35 นางสาวกิตติยาพร        แสงลับ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง เลขที่ 117 หมู่20 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 088-4802984
36 นายประคอง          ธรรมนิยม ฝ่ายอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เลขที่ 319 หมู่ 8 หมู่บ้านพันทาใหญ่ ถนนพันทาตำบลโพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 087-2459094
37 นางสาวณัฐนัชร์     ปิยะธนาวัฒน์ สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 080-3745564
38 นายอนิรุทธ์           ผุยอุทธา ไปรษณีย์ปรางกู่ เลขที่ 238 หมู่1 ถนนประชาพัฒนา ต.พิมาย อ.ปรางกู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 088-5808439
39 นางสาวชลันดา     ทิพธนามาศ์ บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด มหาชน) เลขที่ 294 หมู่ 3 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 3500 0901916304
40 นางสาวดิศราพร   ดลพรพิสุทธิ์ ร้านก้าวหน้ามีเดีย เลขที่660-661 ถนนราชการรถไฟ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000 083-7990754
41 นางสาวจรัญญา   แสงมาศ บริษัท ศรีสะเกษทีทีออโตโมบิล จำกัด เลขที่222/22 หมู่ 11 ถนนศรีสะเกษ-อุทุมพร ต.หญ้าปล้องอ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000 089-2838674
42 นางแก้วใจ              แสนสุข ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่320 หมู่ 5 ถนนวิเศษภักดี ต.หนองตะมะ อ.เมืองจ.ศรีสะเกษ  33000 089-6290987
43
นางสาวอุทัยรัตน์   เฉลิม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว หมู่4 บ้านสำโรง ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 080 -1555876
44 นางสาวสมคิด       บุญเลิศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน หมู่1 ถนนศรีสะเกษ-สุรินทร์ ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ33210 082-7483477
45 นางสาวชฏาภา     วันนุบล สำนักงานการพัฒนาชุมชนอำเภอขุนหาญ หมู่ 12 ต. สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 080-1589605
46 นางสาวรัตนา        ศรีมาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์ หมู่ 6 บ้านภูมิ ถนนไทรภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 083-9657603
47 นางสาวอรวรรณ   กวดขันธ์ ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ หมู่ 233 หมู่ 11 บ้านห้วยตึ๊กชู ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ33140 091-4729668
48 นายชาญวิทย์        เชื้อหงษ์ ที่ว่าการอำเภอราศีไศล หมู่ 2 บ้านท่าโพธิ์ ถนนบริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 089-9967741
49 นายจักรกฤษณ์     บุญแท้ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 088-0765974
50 นายพิเชษฐ์            นามวงศ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบ ถนนทหาร ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190 088-1004090
51 นายเฉลิมศักดิ์       จิตมั่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอราศีไศล ถนนบริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ33160 085-6326412
52 นายอดิศักดิ์           แก้วมณี องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา หมู่ 2 บ้านโพนเขวา ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 080-4850478
53 นางสาวแพรวพรรณ     ภูมลี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เลขที่17 หมู่บ้านโดด ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120 084-7378203
54 นางสาวมลฤดี       เสมศรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว หมู่ 4 หมู่บ้านสำโรง ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 082-1321578
55 นางสาวสุกัญญา บุญยิ่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรลักษ์  ถนนอนันตภักดี ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 082-7783079
56 นายกิตติวัฒน์       ไสว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนหาญ หมู่ 12 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 085-0257395
57 นายณรงค์ชัย         ฤทธิ์เดช องค์การบริหารส่วนตำบลซำ หมู่ 9 หมู่บ้านนา ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 086-8703020
58 นางสาวนงลักษณ์ สถานพงษ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์ หมู่ 6 หมู่บ้านภูมิ ถนนไกรภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 081-7898145
59 นางสาวณัฎฐณิชา                สงวนสิน สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เลขที่ 987/39 ถนนขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 084-1676362
60 นายนเรนทธ์ฤทธิ์   โสตศิริ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง หมู่ 5 หมู่บ้านเอก ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 085-346-7700
61 นางสาวนพเก้า      พุฒิชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี หมู่ 4 หมู่บ้านผือฮี ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร35130 090-6026198
62 นางสาวประภาพร                 ไมตศรี ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ เลขที่ 333 หมู่ 11 หมู่บ้านภูสิงห์ ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 085-499-4677
63 นางสาววนิดา        คำชัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรลักษ์ ถนนอนันตภักดี ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 0801599534
64 นายสุวิช                               ทองลอย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี20000 082-8757435
65 นายนริทร์ ชัย         ลิ้มปรีดี เทศบาลตำบลน้ำคำ หมู่14 ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 080-4730110
66 นางสาววิภาพร     ป้องเศร้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่350 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 3300 085-3167161
67 นางสาวบุษบง       สุภาทิพย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่ หมู่ 1 หมู่บ้านพิมาย ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 092-9123259
68 นายวรวุฒิ              ประโม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 089-7164492
69 นายนัฐดนัย           หอมคำ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา หมู่ 2 หมู่บ้านโพนเขวา ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 085-3063861
70 นางสาวมุกดารัตน์                บุญประสิทธิ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนหาญ หมู่ 3 หมู่บ้านสิริขุนหาญ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 088-3601198
71 นางสาวสุภัทธิ์ชา   เพ็งแจ่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 350 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 091-0181847
72 นางสาวสุภาพร     รักสุดที องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เลขที่ 71 หมู่ 6 หมู่บ้านโนนแดง ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 087-5675336
73 นายวรศักดิ์            เสาเวียง ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย เลขที่ 210 หมู่ 10 บ้านยางชุมน้อย ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190 080-7363202
74 นายอรรถพล          ชาติมนตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางชุมน้อย หมู่ 10 บ้านยางชุมน้อย ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ  33190 083-9659161
75 นายจาตุรนต์          เพ็งสันต์ คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 33120 082-3233520
76 นายสมศักดิ์           อุตสาหะ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม เลขที่ 4 หมู่4 หมู่บ้านหนองกันจง ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ33240 088-7090843
77 นางสาวสุธิดา        แก้วบุญคำ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เลขที่ 987/39 ถนนขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 087-4408392
78 นายชิตชนก            ศรีนนท์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง หมู่ 5 หมู่บ้านเอก ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 090-6120414
79 นายกิตติกร            ไชยพันธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง หมู่ 1 หมู่บ้านขะยูง ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 082-8762804
80 นายจิรพรรณ         วรรณเลิศ เทศบาลตำบลน้ำคำ หมู่ 3 หมู่บ้านน้ำคำ ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 087-6999149
81 นางสาวพรทิวา     คำเสียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่ หมู่ 1 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 083-7281218
82 นายประดิษฐ์         รจนัย องค์การบริหารส่วนตำบลซำ หมู่ 9 หมู่บ้านนา ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ33000 093-5040640
83 นางสาวเสาวคนธ์ ทองเอิบ องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง หมู่ 1 หมู่บ้านขะยูง ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 082-8762805
84 นางสาวกัญญา     ทองใบ ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย เลขที่ 210 หมู่ 10 หมู่บ้านยางชุมน้อย ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190 081-8503171
85 นายธีระวัฒน์         ทองหล่อ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ 12 หมู่บ้านตูมบูรพา ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 0950255326
86 นางสาวปวีณา      บุญยโพธิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองศรีสะเกษ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 0945386462
87 นายชนาธิป            วรบันฑิต องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้ หมู่ 2 หมู่บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 084-8238916
88 นางสาวดวงฤทัย   นามวิชา องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ หมู่บ้านขี้เหล็ก ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 080-1698559
89 นายภัทรพล           โพธิ์ขาว องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา หมู่ 2 หมู่บ้านโพนเขวา ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 088-0428182

02 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพชนา สมศรี นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา รางวัลชมเชยการคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบความดี ระดับประเทศ จากท่านพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 10462553_811209328889679_5513386808645041314_n CO_celebrate banner 01 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า ณ ห้อง 4301 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอมอร แสนภูวา เป็นประธานเปิดโครงการในงานมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วม จำนวน 50 คน ซึ่งมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่ศิษย์เก่า และกิจกรรมศิษย์เก่าให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่ศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการประชุมเพื่อจัดตั้งสโมสรศิษย์เก่า เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆของศิษย์เก่า 10418261_10152589135520984_3336181788084511202_n 10390469_10152589140425984_7949626428458047740_n 10375924_10152589140035984_7277516779253099727_n 10308091_10152589139960984_9211023808126763500_n 10373490_10152589138880984_6739163525270719441_n 10458320_10152589138375984_654192603100036796_n 10437793_10152589137645984_2613278619186328884_n

About the Author