ติดต่อคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตึก 7 อาคารพัชรกิติยาภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์ติดต่อคณะ 093-3277303